Sata

Opiskelu Yhdysvalloissa

Posted by Tilda

Yhdysvallat tarjoaa runsaasti opiskeluvaihtoehtoja. Maassa on yhteensä noin 4000 korkeakoulua, jotka tarjoavat opiskelijoille monipuolista opintovaihtoehtoja.Yhdysvalloissa ei ole yhteistä koulujärjestelmää, vaan kukin osavaltio vastaa itse koulutuksen järjestämisestä, mikä tekee Yhdysvaltojen koulujärjestelmästä vaihtelevan ja monimuotoisen.

Yhdysvaltalaiset oppilaitokset ovat erittäin suosittuja ulkomaisten opiskelijoiden kesken. Niissä opiskelee yhteensä noin puoli miljoonaa opiskelijaa muista maista, ja tuhansia osallistuu myös erilaisille lyhytkursseille. Yhdysvalloissa on sekä julkisia että yksityisiä oppilaitoksia. Julkisia ylläpitävät osavaltiot, ja yksityisiä erilaiset yhdistykset ja yhteisöt.

Koulujärjestelmä ja korkeakoulut

Yhdysvalloissa on useita korkeakoulutyyppejä. College-nimisissä kouluissa opiskellaan tavallisesti 2-4 vuotta, ja yliopistot tarjoavat sekä perus -että jatkotutkintoja. Poikkeuksia toki on, joten asian kannattaa aina tarkistaa kustakin oppilaitoksesta erikseen. On olemassa myös niin sanottuja undergraduate-kouluja, joissa voi suorittaa collegetutkintoja. Ne siis ovat joko kaksi -tai nelivuotisia. Tällaisia ovat esimerkiksi community college ja junior college. Yhdysvalloissa on 4000 oppilaitosta, jotka tarjoavat perustutkinto-opintoja. Kandidaatitason voi suorittaa neljässä vuodessa. Samanaikaisesti voi suorittaa ammatteihin valmistavia ohjelmia, jotka kestävät yleensä kaksi vuotta ja voivat myös kuulua kandidaattitutkintoon. Jatkotutkintoja tarjoavia oppilaitoksia on Yhdysvalloissa 1700. Niissä voi suorittaa maisteri -tai tohtoritutkinnon. Tutkinnon suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Maisteritutkinnon suorittamiseksi opiskelijalla on oltava suoritettuna kandidaattitutkinto. Yliopistollisen ammatillisen tutkinnon on mahdollista suorittaa esimerkiksi oikeustieteessä tai lääketieteessä.Opiskeluun kannattaa valmistautua huolellisesti. Yhdysvalloissa ei ole koulujen yhteishakua, kuten vaikka Suomessa, vaan hakuajat riippuvat oppilaitoksesta. Hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman hyvin ja laittaa siihen heti kaikki tarvittavat liitteet. Hakemuslomakkeet ovat oppilaitoksen nettisivulla tai niitä voi tilata. Oman oppilaitoksen etsimiseen kannattaa varata aikaa. Opiskelijat hakevat yleensä opintoihin, jotka alkavat syksyllä. Se on parempi vaihtoehto myös ulkomaiselle opiskelijalle, koska ulkomaalaisille tarkoitetut tukipalvelut toimivat yleensä vain syksyn alussa.

Collegeen tai yliopistoon voi hakea, jos on suorittanut 12 vuotiaan pohjakoulutuksen, esimerkiksi peruskoulun ja lukion. Myös englannin kielen taito on tärkeä. Joihin oppilaitoksiin on helpompaa päästä kuin toisiin, koska ne haluavat tarjota koulutusta kaikille hakijoille. Kansainvälisten opiskelijoiden ei tarvitse tulla haastatteluun. Opiskelijoilta ei vaadita pääsykokiden suorittamista, paitsi esittävässä taiteessa. Opiskelijan pitää kuitenkin suorittaa ennakkoon oppilaitoksen vaatimat testit, kuten kieli -ja tasotesti. Niitä voi suorittaa missä  päin maailmaa tahansa. Yliopistot päättävät itse pisterajoista.

Kustannukset

Lukukausimaksut ja muut kustannukset vaihtelevat yliopiston, sijainnin ja tieteenalan mukaan. Lisäksi niihin vaikuttavat opiskelijan omat kulutustottumukset. Opiskelijan on itse ostettava kirjat ja muut tarvikkeet. Niiden hinta riippuu tieteenalasta. Yksityisten yliopistojen lukukausimaksut ovat joskus paljon kalliimpia kuin osavaltioiden. Ulkomaisten opiskelijoiden on lisäksi maksettava erillinen maksu. Yliopistot voivat myös vaatia maksun terveydenhuollosta tai niiden järjestämästä harrastustoiminnasta. Useimmat opiskelijat rahoittavat opintonsa ja elämänsä opintotuella ja jatko-opiskelijat voivat hakea stipendiä tai apurahoja.

Asuminen

Yliopistot tarjoavat opiskelijoille opiskelija-asuntoja. Asuntolat sijaitsevat kampusalueella ja ne ovat tavallisesti kalustettuja. Yliopistot saattavat vaatia, että kansainväliset opiskelijat asuvat enssimmäisen lukuvuotensa opiskelija-asuntolalassa. Perheasuntoja yliopistoilla ei välttämättä ole tarjolla. Yliopistot lähettävät asuntohakemuksen hyväksymiskirjeen mukana. Asuntoa voi hakea myös muualta, mutta silloin opiskelijan täytyy itse ostaa huonekalut, sillä vuokra-asunnot ovat yleensä kalustemattomia. Vapaana olevia asuntoja voi tiedustella esimerksi yliopiston asuntoasiain toimistosta. Asuminen kaupunkikampuksilla on huomattavasti kalliimpaa kuin maaseudukampuksilla. Asuminen ja ruokailu saattaa maksaa yhteensä edullisimmillaan 2000 dollaria per kuukausi. Elintarvikkeet ovat kuitenkin edullisia.

Asuminen

Liikkuminen tapahtuu yleensä omalla autolla tai polkupyörällä. Joillain kampusalueilla tosin on sisäinen bussiliikenne. Kannattaa huomata, että ulkomaista ajokorttia ei välttämättä hyväksytä, vaan kampukset voivat vaatia paikallisen ajokokeen suorittamista.

Related Post