Sata

Onko valmennuskursseista hyötyä?

Onko valmennuskursseista hyötyä
Posted by Tilda

Valmennuskurssit ovat nykypäivänä hyvin suosittu tapa valmistautua yliopiston ja muiden korkeakoulujen pääsykokeita varten: on monia tiedekuntia, joihin voi olla hyvin vaikeaa päästä opiskelemaan, ja valmennuskurssi on eräs tavoista varmistaa, että oppii pääsykokeeseen vaaditun oppisisällön. Valmennuskurssit ovat kuitenkin samalla aihe, joka kuumentaa tunteita, sillä sen katsotaan luovan opiskelijoiden välille eriarvoisuutta. Huoli on osaltaan aito: kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa satsata taloudellisesti haluamaansa kurssiin. Toisaalta kurssi varmasti auttaa ahkeran opiskelijan pääsyä sisään haluamaansa opinahjoon, mikä voi osaltaan johtaa siihen, että yhä useampi opiskelija on taustaltaan varakkaasta perheestä. Varjovalmennus vastaa osaltaan tähän epäkohtaan tarjoamalla ilmaisia valmennuskursseja niille, joilla ei ole varaa osallistua perinteisille valmennuskursseille.

Millaisia valmennuskursseja markkinoilla on?

Tarjolla on kursseja moneen lähtöön ja tietysti myös eri opiskelualojen tarpeeseen. Erityisesti lääketieteelliseen ja oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakijoilla on monesti jonkinlainen valmennuskurssi takanaan ennen yliopisto-opintoja. Kurssien hinnat voivat vaihdella sadoista euroista jopa tuhansiin euroihin, joten vaihtelu on todella suurta. Eximia on kenties tunnetuin valmennuskurssien tarjoaja, ja yrityksellä on myös äärimmäisen hyvä kurssitakuu; vastaanottaessaan haluamansa opiskelupaikan opiskelija voi saada jopa 60 % hyvityksen maksamansa valmennuskurssin hinnasta.

Millaisia valmennuskursseja markkinoilla on
Millaisia valmennuskursseja markkinoilla on?

Luotto omaan tuotteeseen on siis vahva, ja Eximialla on myös erityisen laaja tarjonta eri aineiden valmennuskursseja. Monesti Eximiaa on kehuttu kaikkein parhaimmaksi valmennuskurssin järjestäjäksi, ja kursseja onkin järjestetty jo kahden vuosikymmenen ajan. Myös Valmennuskeskus on opiskelijoiden keskuudessa suosittu vaihtoehto ainakin opiskelijamäärien perusteella. Opintotarjonta vaikuttaa Eximian tavoin laajalta, joten opiskelijalla on mahdollisuus hyvin monen eri alan valmentaviin opintoihin. Lienee omista mieltymyksistään kiinni, kumpi palveluntarjoaja voisi olla kurssia haluavalle parempi valinta, sillä itse en aikoinaan käyttänyt korkeakouluun pyrkiessäni apuna valmennuskurssien apua.

 

Voiko valmennuskurssi auttaa korkeakoulupaikan saamisessa?

Lähtökohtaisesti opiskelupaikan saavuttaminen on aina opiskelijan omilla harteilla; ilman jonkinasteista pääsykoemenestystä on hyvin hankalaa olla vahvoilla sijoilla opiskelupaikan saannissa. Koen henkilökohtaisesti, että haaveensa opiskelupaikasta voi todellakin toteuttaa tekemällä kovasti töitä ja aikatauluttamalla pääsykokeeseen valmistautumisen oikein. Opiskelusta on tultava rutiini ja luonnollinen osa päiviä, ja siihen on varattava aikaa myös riittävästi. Toisaalta tämä on tärkeä taito myös tulevia opintoja varten, joten koen, että pääsykokeisiin treenaaminen on hyvää harjoitusta tulevia koitoksia varten. Toisaalta valmennuskurssien etuna voidaan pitää sitä, että se fokusoi tärkeimpiä oppisisältöjä ja varmasti samalla nopeuttaa oppimista. Se myös tuo opiskelun täyteisiin päiviin kaivattua rutiinia ja pitää opiskelijan eri aiheissa kärryillä; monesti yksin opiskellessa aiheisiin ei saa samanlaista otetta kuin ohjatun opetuksen parissa. Uskon täten, että hyvin toteutetusta kurssista voi olla paljonkin hyötyä opiskelijalle, sillä se ikään kuin tehostaa opiskeluprosessia. Ihmeitä se ei toki tee, sillä opiskelijan on itsensä oltava motivoitunut työskentelemään tavoitteidensa eteen.

 

Oma aiheensa on toki se, onko valmennuskurssisysteemi itsessään oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen, mihin viittasinkin jo tekstini alussa. Itse olen sitä mieltä, että valmennuskursseilla on ilmiönä todellakin opiskelijoita eriarvoistavia elementtejä, sillä kursseihin käytettävä rahasumma on kohtalaisen korkea. Uskon, että vain tietyn tulotason ylittävillä perheillä on varaa maksaa nuorilleen valmennuskurssi, ja tämä voi vaikuttaa korkeakoulujen opiskelija-ainekseen; monissa tiedekunnissa on havaittukin jo ilmiö, että huomattavan suuri osa uusista opiskelijoista on nimenomaan valmennuskurssin käyneitä. Valmennuskurssien järjestämisen sijaan parempi vaihtoehto olisikin nimenomaan kehittää itse pääsykoeprosessia tai kehittää kaikille avoimena olevaa valmennuskurssikulttuuria. Mikäli valmennuskoulutus olisi kaikille halukkaille opiskelijoille avoin, se toisi hakuprosessiin lisää tasa-arvoisuutta ja toisaalta korkeakoulujen opiskelijat saattaisivat jatkossa tulla entistä heterogeenisemmista taustoista. Koen, että jos kaikista sosiaalisista taustoista tulevat opiskelijat saavat tasa-arvoisen mahdollisuuden korkeakouluopintoihin, se osaltaan luo entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Related Post