Sata

Aikuisopiskelun opiskelumuodot

Posted by Tilda

Aikuisena opiskelun uudelleen aloittaminen voi tuntua hankalalta, varsinkin kun elämän muut osa-alueet, kuten palkkatyö, lapset, harrastukset ja perhe-elämä pitää edelleen mahduttaa arkipäivään. Opiskelun lisääminen hetkiseen elämään voi tuntua mahdottomuudelta, mutta onneksi aikuisopiskeluun on useita eri opiskelumuotoja tarjolla, eikä aikuisopiskelu tarvitse tarkoittaa yhdeksästä neljään luokkahuoneessa istumista. Tässä artikkelissa tarkastelemme eri opiskelumuotoja, jotta voit löytää juuri sinulle sopivan tavan opiskella.

Etä- ja verkko-opiskelu

Mikäli elämäntilanteesi estää sinua osallistumasta lähiopetukseen, voi etäopiskelu olla sinulle paras vaihtoehto. Etänä opiskellessasi et ole sitoutunut tiettyyn aikaan tai paikkaan vaan voit opiskella missä vain, kuten kotona, mökillä, tai matkoilla. Tämä opiskelumuoto tarkoittaa opintojen tapahtumista pitkälti verkossa, joka vaatii sinulta aktiivisuutta sillä kukaan ei ole vahtimassa, että varmasti teet tehtävät. Etäopiskelijana tarvitset myös tietokoneen ja verkkoyhteyden mutta voit valita, mikä ajankohta sopii sinulle parhaiten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tehtävän palautuspäivämäärät ovat määrätty etukäteen ja niitä tulee noudattaa. Verkko-opinnot suoritetaan verkkopohjaisessa oppimisympäristössä tai internet sivustolla, joista löytyy kaikki tarvittava oppimateriaali ja tiedot palautuspäivämääristä. Verkossa toimivissa oppimisympäristöissä on myös keskustelu ja viestintä mahdollisuus, jotta voit tarvittaessa olla yhteydessä opettajaasi tai muihin opiskelijoihin esimerkiksi ryhmätöitä tehdessä. Joihinkin verkkokursseihin kuuluu toisinaan tapaamisia tai lähiopetusta, kun taas toiset käydään täysin verkossa. Opettajat antavat oppilailleen henkilökohtaista ohjausta ja palautetta, jonka he lähettävät oppilaalle joko oppimisympäristön viestintämahdollisuuden kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

Monimuoto-opinnot

Mikäli kaipaat hieman enemmän lähiopetusta, mutta et kuitenkaan tahdo koko koulutuksen tapahtuvan luokkahuoneessa, voi monimuoto-opinnot sopia sinulle. Monimuoto-opinnot yhdistävät lähiopetuksen verkko-opiskeluun ja opettajan luentoja voi olla sekä verkossa että luokkahuoneessa. Sama pätee ryhmätöitä, tenttejä ja opettajan ja oppilaan välisessä kommunikaatiossa. Monimuoto-opinnot mahdollistavat kuitenkin myös lukupiirejä ja luokkaretkiä tai opintomatkoja. Voit esimerkiksi suorittaa yhden kurssin verkossa ja toisen lähiopetuksena ja valita kuinka paljon kumpaakin opiskelumuotoa haluat harjoittaa.

Monimuoto-opinnot

Itsenäinen opiskelu

Itsenäinen opiskelu vaatii etäopiskelua itsenäisempää työskentelyä, sillä vuorovaikutus opettajaan tapahtuu vain opintojen alussa ja lopussa, mutta voit opiskella oman aikataulusi mukaan. Itsenäinen opiskelu edellyttää itsenäisesti pohtimista, lukemista, videoiden katselua, tiedonhakua, oppimispäiväkirjojen kirjoittamista, toiminnallisten tehtävien tekoa ja työssä oppimista, tehtävien raportoimisen ja esseiden kirjoittamisen lisäksi. Oppimispäiväkirja antaa sinulle mahdollisuuden pohtia omaa oppimistasi, kertoa mitkä asiat jäivät sinulle epäselviksi ja tarkastella tavoitteidesi toteutumista. Oppimispäiväkirjaan sinun tulisi myös kuvailla ja määritellä oppimaasi, tulkita opintomateriaalia sekä arvioida omaa työtäsi. Näitä kirjoitetaan tehtävien ja luentojen aikana, jotta opettajat saavat kuvan siitä, mitä niistä olet oppinut. Tiivistelmien kirjoittaminen kuuluu myös itsenäiseen opiskeluun ja niissä kirjoitat omin sanoin lyhennelmän käsiteltävästä aiheesta. Portfolio on myös olennainen osa itsenäistä opiskelua. Portfolioon kokoat omia töitä. Portfolion voit luoda erilaisissa muodoissa, esimerkiksi paperisena, videona tai ääninauhana. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu myös opinnäytetyön tekeminen. Tällä työllä osoitat osaamisesi ja se on usein tutkielma tai käytäntöön soveltava työ, joka palautetaan yhdessä kirjallisen raportin kanssa.

Itsenäinen opiskelu

 

Työssäoppiminen

Toinen vaihtoehto lähiopetukselle on työssäoppiminen, joka mahdollistaa tutkinnon suorittamisen alan työpaikassa. Työssäoppimiseen on erilaisia muotoja, kuten työharjoittelu, mentorointi ja projektiopinnot. Jos opit parhaiten tekemällä työtä käytännössä, tämä on todennäköisesti sinulle sopivin oppimismuoto. Työharjoittelu mahdollistaa oppimisen aidossa työympäristössä ja se on osa ammatillisia opintoja ammatti- ja ammattikorkeakouluissa. Työharjoittelu toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen ja yrityksen kanssa ja työharjoittelujakso voi olla lyhyt tai pidempi jakso, riippuen koulun käytännöistä ja omista toiveistasi. Oppisopimus on yleensä työharjoittelua pidempi jakso, jolloin opiskelija tekee määräaikaisen työsopimuksen työnantajan kanssa ja työnantaja sitoutuu opiskelijan kouluttamiseen. Noin 70 – 80 prosenttia koulutuksesta tapahtuu tällöin työpaikalla. Mentoroinnissa kokenut ammattilainen, eli mentori, antaa ammatillista tukea ja neuvoja oppilaalle. Hän auttaa oppilasta kehittymään ammatissaan, jotta hän menestyisi työurallaan ja opinnoissaan. Tässä opintomuodossa mennään aina oppilaan tarpeiden ja toiveiden mukaan ja yleensä oppilas on yhteydessä mentoriin, kun hän tarvitsee apua.

Projektiopinnoissa oppilas tekee pääsääntöisesti erilaisia projekteja yleensä työpaikoilla. Tällöin opiskelijat tekevät opetussuunnitelman mukaisia kurssitehtäviä yrityksille ja täten saavat arvokasta tosi elämän ja yritystoiminnan käytäntöjen tuntemusta.

Related Post