Sata

7 syytä miksi yhä useampi aikuinen palaa koulun penkille – osa 1

Posted by Tilda

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen kun ajattelet korkeakoulu opiskelijoita? Sileäkasvoisia, sinisilmäisiä nuorukaisia, jotka potevat koti-ikävää asuntoloissa tai riehuvat villeissä opiskelijajuhlissa?  Vaikka nämä edustaa osaksi korkeakoulukokemusta, saatat olla yllättynyt kuullessasi, että korkeakoulujen väestörakenteessa on tapahtumassa selvä muutos. Vaikka suoraan lukiosta tai ammattikoulusta tulevat oppilaat edelleen muodostavat suuren osan korkeakoulujen osallistujista, myös aikuiset ovat löytäneet tiensä kampuksille. Tähän on tietenkin syynsä, ja tässä artikkelisarjassa listaamme 7 yleisintä syytä, miksi yhä useampi aikuinen lähtee takaisin opiskelemaan.

Varhaiseläke

Valitettavasti yhä useammat ihmiset joutuvat eläkkeelle odotettua aikaisemmin. Syitä tähän on lukuisia kuten yritysten taantuma, talouden taantuma, terveysongelmat, perhekomplikaatiot ja niin edelleen. Aikaisin eläkkeelle jääneet joutuvat täten vaikeaan tilanteeseen, joka pakottaa heidät kohtaamaan todellisuuden, jota he eivät koskaan osanneet odottaa. Voya Finacial:in äskettäin tekemä tutkimus osoitti, että jopa 60% amerikkalaisista joutuu eläkkeelle suunniteltua aikaisemmin. Niiden 1002 äskettäin eläkkeelle jääneiden keskuudesta 29% sanoi, eläkkeelle jäämisen ajoitus oli heille jokseenkin odottamaton kun taas 31% vastanneista kertoi sen olleen erittäin odottamaton. Jopa 33% joutui jättämään työnsä tahtomatta. Noin 16% joutui vetäytymään eläkkeelle terveyshaasteiden vuoksi kun taas 11% prosenttia astui pois työelämästä heidän menetettyään työpaikkansa, 3% joutui jättää työnsä, koska heidän oli huolehdittava puolisostaan tai muista läheisistä ja toiset 3% jäivät eläkkeelle tahtomatta heidän ikänsä takia.


Varhaiseläke

Henkilö, joka pakotetaan eläkkeelle varhaisessa vaiheessa, on usein hankittava uusi taito, jotta hän voisi turvata uuden työn. Tämä voi olla erityisen haastavaa, jos he ovat pysyneet samalla alalla koko elämänsä ajan. Tämä usein pakottaa vanhempia aikuisia osallistumaan korkeakouluun ja lisäämään heidän markkinoitavuutta.

Uuden uran aloittaminen

Monille ihmisille “eläkkeelle jääminen” ei oikeastaan tarkoita eläkkeelle siirtymistä. Se merkitsee toisen uran käynnistämistä. Ottakaamme esimerkkinä ne, jotka ovat olleet armeijan palveluksessa jo vuosia. Tyypillisesti 25 – 30 vuoden palveluksen jälkeen he voivat jäädä eläkkeelle ja saada täyden eläkkeen. Mikäli he astuvat palvelukseen 18-vuotiaana, he voisivat teoreettisesti päästä eläkkeelle 43 – 48-vuotiaana, antaen heille runsaasti aikaa luoda uusi ura. Merrill Lynchin vuonna 2014 tekemässä tutkimuksessa todettiin, että uskomattomat 72% yli 50-vuotiaista eläkeläisistä haluaa jatkaa työskentelyä jollakin tavalla. Tutkimuksessa erottuu kaksi erityistä kohtaa: Viisi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä 37 prosenttia eläkeläisistä, jotka haluavat työskennellä eläkkeelle siirtymisen aikana, ovat jo ryhtyneet mielekkäästi valmistelemaan heidän eläkkeen jälkeistä uraansa; tämä nousi 54 prosenttiin kahden vuoden sisällä eläkkeelle siirtyvien joukossa. Useimmat eläkkeelle jääneet eivät halua siirtyä takaisin työelämään heti eläkkeelle jäätyään, vaan he haluavat ottaa pienen tauon ennen kuin palaavat jälleen  työntekoon. Suurin osa eläkkeelle jääneistä sanoivat ottaneensa tauon eläkkeelle jäätyään. Tämä tauko on keskimäärin 2,5 vuotta. Näyttää siltä, että eläkkeen viettäminen rannalla ei vetoa useimmille ihmisille. Uutta uraa valmistellessa, monet menevät takaisin opiskelemaan.

Uusien taitojen tarve

Taloutemme muuttuessa globaalisemmaksi, yhä useampi työntekijä huomaa taitojensa olevan vanhanaikaisia tai riittämättömiä. Jotta he pystyisivät pitämään työpaikkansa tai edetä urallaan, heidän on lisättävä uusia taitoja jo olemassa oleviin taitojensa joukkoon. Tämä pätee erityisesti nopeasti muuttuviin toimialoihin, kuten tekniikkaan, jossa työntekijät saattavat menettää työpaikkansa nuoremmille ja ammattitaitoisemmille työntekijöille. Paine uusien taitojen hankkimiseen saa usein vanhemmat henkilöt palaamaan kouluun hankkimaan sertifikaatteja ja täydennyskoulutusta. Joskus lyhyemmät kurssit voivat riittää, mutta joissain tapauksissa kokonaan uuden tai ylemmän tutkinnon hankkiminen on ainoa tapa taata työpaikka.

Uusien taitojen tarve

Related Post